Een oorlogskaart van Turkije, Zuid-Rusland en grenslanden op schaal van 1: 2.250000.

Reparatie van ontstane schade aan oorlogskaart uit 1877

Doordat de kaart lang in gevouwen toestand bewaard is gebleven, is er schade aan het eerste en laatste blad ontstaan waardoor deze los waren gekomen. Ook waren er meerder vouwen beschadigd.

Oorlogskaart uit 1877

De gehele kaart is gereinigd met een roetspons. Daarnaast zijn alle scheuren gerepareerd met Japans papier. Aan de voorzijde van de kaart is de reparatie uitgevoerd met gekleurd Japans papier en stijfsel.