In een periode van 11 maanden zijn 1100 boeken onder handen genomen.

Conserveringsproject bibliotheek Kasteel Middachten

Een collectie die bestaat veelal uit 18e en 19e eeuws in leer gebonden boeken, waarbij de bandruggen rijkelijk verguld zijn en vaak van titelschildjes zijn voorzien. Tevens is er een aantal boekbanden dat in perkament of textiel gebonden is. Tenslotte zijn er ook een redelijk aantal boeken die enkel papieren omslagen hebben en nooit van een vaste boekband zijn voorzien.

In een periode van 11 maanden zijn maar liefst 1100 boeken behandeld. De werkzaamheden variëren van kleine behandelingen zoals kapotte kapjes repareren en losse titelschildjes vastzetten, tot wat grotere zoals losse platten aanzetten en bandruggen weer vastzetten.